BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"original song" — Słownik kolokacji angielskich

original song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwotna piosenka
  1. original przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the age of 11 or 12 years old, he was writing original songs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo