"traditional song" — Słownik kolokacji angielskich

traditional song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjna piosenka
  1. traditional przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They're in the middle of a world tour, playing new and traditional songs.

powered by  eTutor logo