ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"traditional method" — Słownik kolokacji angielskich

traditional method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjna metoda
  1. traditional przymiotnik + method rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In particular the knowledge of the most traditional and simple method had been lost.