BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"new method" — Słownik kolokacji angielskich

new method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa metoda
  1. new przymiotnik + method rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But a team has just come out with a new method which looks to be much better.

powered by  eTutor logo