"original design" — Słownik kolokacji angielskich

original design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginalny projekt
  1. original przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Evidence of the original design can still be seen in the building though.

powered by  eTutor logo