BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"inhabitant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inhabitant rzeczownik

rzeczownik + inhabitant
Kolokacji: 5
inhabitant of the district • inhabitant of the village • inhabitant of the city • inhabitant of the area • inhabitant of the town
inhabitant + czasownik
Kolokacji: 60
inhabitant lives • inhabitant speaks • inhabitant flees • inhabitant uses • inhabitant calls • ...
czasownik + inhabitant
Kolokacji: 15
situate with several inhabitants • Inhabitant is known • Inhabitant is called • count several inhabitants • contain several inhabitants • ...
przymiotnik + inhabitant
Kolokacji: 61
original inhabitant • local inhabitant • early inhabitant • native inhabitant • indigenous inhabitant • human inhabitant • urban inhabitant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. original inhabitant = oryginalny mieszkaniec original inhabitant
3. early inhabitant = wczesny mieszkaniec early inhabitant
  • They are considered to be the earliest inhabitants of the island.
  • Many of the early inhabitants moved on to other sites.
  • The early inhabitants then had found gold along the river.
  • They are probably very little different from the earlier inhabitants.
  • Those sites provide more insight into the lives of the early inhabitants.
  • In more recent years, scientists have found increasing evidence of even earlier inhabitants.
  • The earliest human inhabitants lived in the bay some 9,000 years ago.
  • Its history has signs of early inhabitants in the area.
  • New Denmark and its early inhabitants have been the subject of much research.
  • The park's earliest human inhabitants arrived at least 8,000 years ago.
6. human inhabitant = ludzki mieszkaniec human inhabitant
7. urban inhabitant = miejski mieszkaniec urban inhabitant
8. permanent inhabitant = stały mieszkaniec permanent inhabitant
9. old inhabitant = stary mieszkaniec old inhabitant
10. Jewish inhabitant = Żydowski mieszkaniec Jewish inhabitant
11. only inhabitant = jedyny mieszkaniec only inhabitant
12. ancient inhabitant = wiekowy mieszkaniec ancient inhabitant
13. new inhabitant = nowy mieszkaniec new inhabitant
przyimek + inhabitant
Kolokacji: 14
of several inhabitants • with several inhabitants • about several inhabitants • per several inhabitants • among the inhabitants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.