Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"early" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

early przymiotnik

early + rzeczownik
Kolokacji: 1348
early year • early day • early age • early stage • early period • early version • early morning • early works • early settler • ...
czasownik + early
Kolokacji: 4
arrive early • retire early • leave early • start early
(1) arrive, retire, leave, start
Kolokacji: 4
1. arrive early = przybądź wcześnie arrive early
2. retire early = przejdź na wcześniejszą emeryturę retire early
3. leave early = zwolnij się wcześniej leave early
4. start early = zacznij wcześnie start early
przysłówek + early
Kolokacji: 10
relatively early • far too early • slightly earlier • unusually early • fairly early • ...
early + przyimek
Kolokacji: 8
early in • early for • early to • early of • early on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.