"early form" — Słownik kolokacji angielskich

early form kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna forma
  1. early przymiotnik + form rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Union members had voted down an earlier form on May 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo