"different form" — Słownik kolokacji angielskich

different form kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): różna forma
  1. different przymiotnik + form rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, local news would return in a different form five years later.

    Podobne kolokacje: