"early" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

early przymiotnik

early + rzeczownik
Kolokacji: 1348
early year • early day • early age • early stage • early period • early version • early morning • early works • early settler • ...
czasownik + early
Kolokacji: 4
arrive early • retire early • leave early • start early
przysłówek + early
Kolokacji: 10
relatively early • far too early • slightly earlier • unusually early • fairly early • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. relatively early = stosunkowo wczesny relatively early
3. unusually early = wyjątkowo wczesny unusually early
4. comparatively early = stosunkowo wczesny comparatively early
5. most early = najwcześniejszy most early
6. extremely early = niezwykle wczesny extremely early
7. unseasonably early = niespotykanie o tej porze wczesny unseasonably early
(2) slightly, fairly, somewhat
Kolokacji: 3
early + przyimek
Kolokacji: 8
early in • early for • early to • early of • early on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.