"Early form" — Słownik kolokacji angielskich

Early form kolokacja
Popularniejsza odmiana: early form
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna forma
  1. early przymiotnik + form rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Union members had voted down an earlier form on May 6.

    Podobne kolokacje: