"Early September" — Słownik kolokacji angielskich

Early September kolokacja
Popularniejsza odmiana: early September
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny wrzesień
  1. early przymiotnik + September rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The season has just started and should last until early September.

    Podobne kolokacje: