Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"early September" — Słownik kolokacji angielskich

early September kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wrzesień
  1. early przymiotnik + September rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The season has just started and should last until early September.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo