"September" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "September" po angielsku — Słownik polsko-angielski

September *** , Sept. (skrót) ***

rzeczownik
  1. wrzesień [COUNTABLE]
    My daughter is starting school next September. (Moja córka zaczyna szkołę we wrześniu.)
    I was born in September. (Urodziłem się we wrześniu.)
przymiotnik
  1. wrześniowy
    I still remember that September evening when we first met. (Wciąż pamiętam ten wrześniowy wieczór, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy.)
    September days can be chilly. (Wrześniowe dni potrafią być chłodne.)