"early pioneer" — Słownik kolokacji angielskich

early pioneer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny pionier
  1. early przymiotnik + pioneer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now you may wonder the kind of films these early pioneers made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo