ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"early reference" — Słownik kolokacji angielskich

early reference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne odniesienie
  1. early przymiotnik + reference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An early literary reference to the game was in 1786.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo