"direct reference" — Słownik kolokacji angielskich

direct reference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednie odniesienie
  1. direct przymiotnik + reference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These news reports are direct references to events in the film.