"specific reference" — Słownik kolokacji angielskich

specific reference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określone odniesienie
  1. specific przymiotnik + reference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No other specific reference is made to the events of the day.