"cultural reference" — Słownik kolokacji angielskich

cultural reference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kulturowe odniesienie
  1. cultural przymiotnik + reference rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She lacks the cultural references to make sense of it.