"early promise" — Słownik kolokacji angielskich

early promise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna obietnica
  1. early przymiotnik + promise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His career is generally considered to have failed to reflect its early promise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo