Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"early October" — Słownik kolokacji angielskich

early October kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny październik
  1. early przymiotnik + October rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new school year is to begin in early October.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo