"early generation" — Słownik kolokacji angielskich

early generation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna generacja
  1. early przymiotnik + generation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But they do not fight their own war around the dinner table, like an earlier generation.

    Podobne kolokacje: