"Early Detection" — Słownik kolokacji angielskich

Early Detection kolokacja
Popularniejsza odmiana: early detection
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesne wykrycie
  1. early przymiotnik + detection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, early detection can help people get care earlier, she says.

    Podobne kolokacje: