"early incarnation" — Słownik kolokacji angielskich

early incarnation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna inkarnacja
  1. early przymiotnik + incarnation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Which for the cook is more demanding stuff than its earlier incarnation.

    Podobne kolokacje: