"early draft" — Słownik kolokacji angielskich

early draft kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny projekt
  1. early przymiotnik + draft rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I also found an early draft of his book in which she was not the only person to be left out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo