"early season" — Słownik kolokacji angielskich

early season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna pora roku
  1. early przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One week holidays are available in early and late season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo