"Early Settler" — Słownik kolokacji angielskich

Early Settler kolokacja
Popularniejsza odmiana: early settler
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pierwszy Osadnik
  1. early przymiotnik + settler rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All of these were used by the early settlers in the region.

    Podobne kolokacje: