"early Era" — Słownik kolokacji angielskich

early Era kolokacja
Popularniejsza odmiana: early era
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna Era
  1. early przymiotnik + era rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In an earlier era, one thing might have led to another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo