"early arrival" — Słownik kolokacji angielskich

early arrival kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny przyjazd
  1. early przymiotnik + arrival rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The early arrivals knew she was here, and had not bothered to tell the others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo