"early audience recording" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: early recording
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwsza publiczność nagrywanie
  1. early przymiotnik + recording rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This can be heard on several of his early recordings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo