"early settler" — Słownik kolokacji angielskich

early settler kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy osadnik
  1. early przymiotnik + settler rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All of these were used by the early settlers in the region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo