"early Church" — Słownik kolokacji angielskich

early Church kolokacja
Popularniejsza odmiana: early church
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny Kościół
  1. early przymiotnik + church rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was an earlier church on the site of the present one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo