"Early Church" — Słownik kolokacji angielskich

Early Church kolokacja
Popularniejsza odmiana: early church
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny Kościół
  1. early przymiotnik + church rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was an earlier church on the site of the present one.

    Podobne kolokacje: