"early church" — Słownik kolokacji angielskich

early church kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny kościół
  1. early przymiotnik + church rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was an earlier church on the site of the present one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo