BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"church" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

church rzeczownik

rzeczownik + church
Kolokacji: 208
parish church • Trinity Church • abbey church • Riverside Church • Falls Church • Cathedral Church • village church • stone church • ...
church + rzeczownik
Kolokacji: 240
church service • church leader • church member • church official • church bell • church choir • church hierarchy • church authority • ...
church + czasownik
Kolokacji: 214
church dates • church builds • church belongs • church stands • church serves • church continues • church begins • church holds • ...
czasownik + church
Kolokacji: 124
attend church • church called • include churches • perform at one's Episcopal Church • church is restored • hold at one's Church • ...
przymiotnik + church
Kolokacji: 249
Anglican Church • local church • Catholic church • Christian church • Protestant church • Roman church • Gothic church • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
4. Christian church = Chrześcijański kościół Christian church
12. Armenian Church = Ormianin Kościół Armenian Church
13. Baptist church = Baptystyczny kościół Baptist church
16. nearby church = kościół znajdujący się obok nearby church
19. Pentecostal church = Zielonoświątkowy kościół Pentecostal church
20. Methodist church = Metodysta kościół Methodist church
21. Byzantine church = Bizantyjski kościół Byzantine church
  • There was an earlier church on the site of the present one.
  • It was built between 1853 and 1857 on the site of an earlier church.
  • It was built between 1703 and 1705 on the site of an earlier church.
  • In addition, he was with Smith at all the important events of the early church.
  • It was built in 1797 on the site of an earlier church.
  • This understanding was a popular one in the early church.
  • It was built in 1826, although there may have been an earlier church on the site.
  • What the early Church believed about this is quite clear.
  • However, he soon shifted his focus to the early church.
  • Mention is made of an earlier church on this site in 1232.
24. wooden church = drewniany kościół wooden church
29. American church = Amerykański kościół American church
31. little church = mało kościoła little church
32. Seventh-day Adventist Church = Adwentyzm Dnia Siódmego (kościół chrześcijański) Seventh-day Adventist Church
33. white church = biały kościół white church
35. collegiate church = kościół kolegialny, kolegiata collegiate church
38. main church = główny kościół main church
39. current church = obecny kościół current church
41. only church = jedyny kościół only church
42. German church = Niemiecki kościół German church
44. whole church = cały kościół whole church
45. Syrian Church = Syryjczyk Kościół Syrian Church
49. beautiful church = piękny kościół beautiful church
51. Abyssinian Baptist Church = Abisyńczyk baptysta Kościół Abyssinian Baptist Church
55. great church = świetny kościół great church
56. big church = duży kościół big church
57. Dutch Reformed Church = Holenderski zreformowany Kościół Dutch Reformed Church
59. modern church = nowoczesny kościół modern church
60. titular church = kościół tytularny titular church
62. active parish church = czynny kościół parafialny active parish church
63. true church = prawdziwy kościół true church
64. Sacred Heart Church = Najświętsze Serce Jezusa Kościół Sacred Heart Church
65. redundant church = kościół opuszczony redundant church
66. different church = inny kościół different church
67. official church = oficjalny kościół official church
69. entire church = cały kościół entire church
70. Unitarian church = Unitariański kościół Unitarian church
71. important church = ważny kościół important church
72. major church = główny kościół major church
73. high church = wysoki kościół high church
74. African church = Afrykański kościół African church
75. Polish church = Polski kościół Polish church
76. Franciscan church = Franciszkanin kościół Franciscan church
78. primitive church = kościół pod wezwaniem prymitywisty primitive church
79. Eastern Church = kościół wschodni (chrześcijański kościół ortodoksyjny) Eastern Church
80. African-American church = Afrykański-Amerykanin kościół African-American church
81. traditional church = tradycyjny kościół traditional church
82. universal Church = uniwersalny Kościół universal Church
83. French church = Francuski kościół French church
84. tiny church = maleńki kościół tiny church
86. famous church = sławny kościół famous church
87. rural church = wiejski kościół rural church
88. Irish church = Irlandzki kościół Irish church
89. separate church = oddzielny kościół separate church
90. underground church = podziemny kościół underground church
przyimek + church
Kolokacji: 30
between church • including churches • after church • at one's Church • in front of the church • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.