"early March" — Słownik kolokacji angielskich

early March kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny marzec
  1. early przymiotnik + March rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of the changes will take effect in early March.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo