"early return" — Słownik kolokacji angielskich

early return kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny powrót
  1. early przymiotnik + return rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The fact of his early return made the tape important, though.

    Podobne kolokacje:

podobne do "early return" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "early return" po angielsku

rzeczownik
Early Return to Work Program , ERTW (skrót) = program szybkiego powrotu do pracy (wspierający pracowników po dłuższej nieobecności np. w wyniku choroby)

powered by  eTutor logo