"early supporter" — Słownik kolokacji angielskich

early supporter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny zwolennik
  1. early przymiotnik + supporter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is best known as an early supporter of the Cooperative.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo