"strong supporter" — Słownik kolokacji angielskich

strong supporter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żarliwy zwolennik
  1. strong przymiotnik + supporter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was a strong supporter of giving more power to the King.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo