"early proponent" — Słownik kolokacji angielskich

early proponent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny rzecznik
  1. early przymiotnik + proponent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was an early proponent of free trade with the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo