BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"proponent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

proponent rzeczownik

rzeczownik + proponent
Kolokacji: 5
proponent of rights • proponent of this state • proponent of design • voucher proponent • proponent of the movement
proponent + czasownik
Kolokacji: 42
Proponent argues • Proponent says • Proponent claims • Proponent believes • Proponent contends • ...
przymiotnik + proponent
Kolokacji: 43
strong proponent • early proponent • main proponent • major proponent • vocal proponent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. strong proponent = silny rzecznik strong proponent
2. early proponent = wczesny rzecznik early proponent
  • He was an early proponent of free trade with the United States.
  • In the late 1940's, he became an early and strong proponent of the natural areas preservation movement.
  • He was also an early proponent of English spelling reform.
  • They were early proponents in the belief that medical education should be easily accessible.
  • The bank, an early proponent of the change, has been accepting the form since January.
  • He was an early proponent of group voice teaching methods, and published a textbook on the subject in 1936.
  • He was also an early proponent of a nationalized health care system.
  • Today it is dogma, leaving the theory's early proponents with the last laugh.
  • He was an early proponent of using computers to educate.
  • He was also an early proponent of giving students individual computers in the classroom.
3. main proponent = główny rzecznik main proponent
4. major proponent = główny rzecznik major proponent
5. vocal proponent = rzecznik głośno wyrażający opinię vocal proponent
6. outspoken proponent = rzecznik mówiący bez ogródek outspoken proponent
przyimek + proponent
Kolokacji: 7
of the proponents • by proponents • between proponents • for proponents • to proponents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.