"Early Intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Early Intervention kolokacja
Popularniejsza odmiana: early intervention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna Interwencja
  1. early przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After age 3, early intervention and special education programs are provided through the public school system.