ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"human intervention" — Słownik kolokacji angielskich

human intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzka interwencja
  1. human przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I can get them here without human intervention or knowledge for a period of time.

powered by  eTutor logo