ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intervention rzeczownik

rzeczownik + intervention
Kolokacji: 25
government intervention • state intervention • U.S. intervention • police intervention • crisis intervention • ...
intervention + rzeczownik
Kolokacji: 16
intervention program • intervention force • intervention strategy • intervention service • intervention group • ...
intervention + czasownik
Kolokacji: 31
intervention saves • intervention includes • intervention prevents • intervention helps • intervention leads • ...
czasownik + intervention
Kolokacji: 39
require intervention • oppose intervention • support intervention • make interventions • justify intervention • ...
przymiotnik + intervention
Kolokacji: 129
military intervention • human intervention • divine intervention • early intervention • medical intervention • foreign intervention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
  • I can get them here without human intervention or knowledge for a period of time.
  • It is thought to have been brought here by human intervention in the 19th century.
  • Then all of a sudden the line would be clear again, without any human intervention.
  • It is something nature could not have produced without human intervention.
  • Take a quick look at the photograph and see if you can spot the human intervention?
  • Modern subway systems have been run without human intervention since the 1980's.
  • This also enables it to run without need of human intervention.
  • You could turn it off and on - that was the limit of human intervention.
  • Worms work their way through a network without human intervention.
  • In a few cases, human intervention was responsible for a disappearance.
8. American intervention = Amerykańska interwencja American intervention
9. specific intervention = określona interwencja specific intervention
10. surgical intervention = interwencja chirurgiczna surgical intervention
12. outside intervention = poza interwencją outside intervention
13. Soviet intervention = Radziecka interwencja Soviet intervention
14. personal intervention = osobista interwencja personal intervention
15. humanitarian intervention = humanitarysta interwencja humanitarian intervention
17. timely intervention = interwencja w porę timely intervention
18. international intervention = międzynarodowa interwencja international intervention
19. armed intervention = interwencja zbrojna armed intervention
21. effective intervention = skuteczna interwencja effective intervention
23. political intervention = polityczna interwencja political intervention
24. British intervention = Brytyjska interwencja British intervention
przyimek + intervention
Kolokacji: 19
without intervention • for intervention • of intervention • to intervention • on interventions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.