PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"early intervention" — Słownik kolokacji angielskich

early intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna interwencja
  1. early przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After age 3, early intervention and special education programs are provided through the public school system.