"Early Winter" — Słownik kolokacji angielskich

Early Winter kolokacja
Popularniejsza odmiana: early winter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna zima
  1. early przymiotnik + winter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All of them have taken place in the late fall or early winter.

    Podobne kolokacje: