"early edition" — Słownik kolokacji angielskich

early edition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna edycja
  1. early przymiotnik + edition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She gave me a very early edition she'd had all her life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo