"Early generation" — Słownik kolokacji angielskich

Early generation kolokacja
Popularniejsza odmiana: early generation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna generacja
  1. early przymiotnik + generation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But they do not fight their own war around the dinner table, like an earlier generation.

    Podobne kolokacje: