"early round" — Słownik kolokacji angielskich

early round kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wcześnie naokoło
  1. early przymiotnik + round rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What if it does not happen in the early rounds?

    Podobne kolokacje: