"early Fall" — Słownik kolokacji angielskich

early Fall kolokacja
Popularniejsza odmiana: early fall
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny Upadek
  1. early przymiotnik + fall rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The building is open to the public during the summer and early fall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo